Brochure

Brochure aanvragen Cyprus

Opgravingen

West-Cyprus: Pafos

 

Marion

De stadsstaat Marion was een belangrijk handelscentrum voor de Klassieke en Hellenistische tijdperken. Marion was één van de 10 koninkrijken van Cyprus tijdens de Grieken en ligt tegen het natuurgebied Akamas aan. Het is in de 7e eeuw v. Chr. gesticht door de Grieken.  Marion dankte haar snelle ontwikkeling naar de nabijgelegen kopermijnen. In 315 v. Chr. werd Marion vernietigd door de Egyptische koning Ptolemaeus I Soter. Zijn zoon, Ptolemaeus II, herbouwde Marion onder de naam Arsinoe maar de stad werd nooit meer zo machtig als daarvoor. De stad is nog maar voor een klein gedeelte blootgelegd door archeologen, waaronder een begraafplaats uit de Hellenistische periode. Het nabijgelegen Marion-Arsinoe Archeologisch museum stelt enkele gevonden stukken tentoon. In de buurt van de opgravingen van Marion staat een 600 jaar oude olijfboom die nog steeds vruchten produceert. 

 

Marion-Arsinoe Archeologisch Museum. Leoforos Makariou III. Tel. 26 322 955. Open: 08:00-03:00 di-vr (Do tot 17:00), Zat: 09:00-03:00 

 

Koningsgraven

Foto: Stefano GerardiFoto: Stefano GerardiDe ondergrondse Koningsgraven behoren tot de belangrijkste oudheidkundige attracties van Pafos. Het is een adembenemend systeem van grotten en rotsgraven uit de Grieke en Romeinse tijdperken. De oudste van de in de rotsbodem uitgehakte graven dateren van de 4de eeuw v.Chr. Het ligt net boven Kato Pafos, aan de oostkust van Pafos, gelegen aan zee. Acht van de imposante graven uitgehauwd uit zandsteen zijn te bezichtigen voor publiek. Sommige  graven zijn versierd met Dorische zuilen. De bouwstijl van veel graven, met name die in het noordelijke deel, laten  Egyptische invloeden zien, ze werden geïnspireerd door de Ptolemaeus graven in Alexandrië. Vanwege hun grootsheid kregen ze de naam Koningsgraven, maar in werkelijkheid lagen er vooraanstaande functionarissen begraven. In de daaropvolgende eeuwen werden de graven systematisch geplunderd. In tijden van vervolging werden ze gebruikt door christenen als schuilplaatsen. 

 

 

Koningsgraven. Adres: Leoforos Tafon ton Vasileon. Tel: 26 306 295. Dagelijks geopend van 08:00 tot 17:00  (06:00 in april, mei, september en oktober, in juni tot en met augustus tot 19:30)

 

Palaipafos

14 km ten oosten van Pafos liggen de ruines van het beroemde Palaipafos, oftewel Oud Pafos. Het is een oude stadstaat, destijds door de Myceense beschaving gebouwd rond 1200 v. Chr. Archeologisch bewijs wijst er echter op een veel oudere stad op deze plek, die dateert uit de bronstijd. De stadsstaat werd door een aardbeving verwoest in 325 v. Chr. maar het werd in de 1e eeuw herbouwd door de Romeinen die toen waren neergestreken op Cyprus. Eeuwenlang fungeerde Palaipafos als pelgrimsoord,  het beroemde Aphrodite-heiligdom was een van de belangrijkste pelgrimscentra van de antieke Griekse wereld. Op deze plaats van verering , de godin was vertegenwoordigd door een zwarte steen vorm van een kegel , die de vruchtbaarheid symboliseerde.  Palaipafos was niet altijd rustig . Het nam deel aan de opstand van de Ionische steden tegen de Perzen. In 498 v. Chr. belegerde de Perzen de stad en namen deze over na een felle strijd. In 325 v. Chr. , na de  aardbeving  verhuisde de laatste koning, Nikikles,  van de stad naar Nea Pafos (huidige Kato Pafos), maar Aphrodite 's heiligdom behield haar belang tot het einde van de 4de eeuw. 

 

Tegenwoordig is het gebied een wirwar van opgravingen. Op een heuvel staat ene gotisch bouwwerk wat bekend staat als Lusignan Hof, gebouwd in de tijd van de kruisvaarders en later verbouwd door de binnenvallende Turken. Er staat ook een museum bij, gevestigd in een nabijgelegen Frankisch herenhuis, bezit een indrukwekkende collectie vondsten uit de regio, daterend van de Chalcolithische periode tot de Middeleeuwen.  Ze  tonen  hoe  de  cultus van  de  oergodin  van  de  vruchtbaarheid zich ontwikkelde tot de Aphrodite-cultus. In het gebied worden nog altijd opgravingen verricht. Het heiligdom ligt op de Aphrodite-route.

 

In het dorp Kouklia , 14 km ten oosten van Paphos  aan de weg tussen Pafos en Lemesos. Dagelijks van 09:00-16:00. Museum: Tel.: 26432155

 

Archeologisch Park Kato Pafos

Foto: Stefano GerardiFoto: Stefano GerardiDe eerste ruines van Kato Pafos werden opgegraven in 1962 en wierpen nieuw licht op de Romeinse bezetting van het Cypriotische eiland. In de Oudheid was dit de hoofdstad van Cyprus en het is in 1980 opgenomen op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het Archeologisch   Park   omvat   monumenten uit de lange periode van prehistorie tot Middeleeuwen,  maar  de  meeste  dateren van de Romeinse tijd. Onbetwist hoogtepunt vormen de bijzondere mozaïekvloeren van vier Romeinse villa’s. De Mozaïeken werden in de jaren '60 bij toeval ontdekt toen een boer zijn land aan het bewerken was en bestaan uit de overblijfselen van vier Romeinse villa's. Het meest interessante aan de Pafos Mozaïeken zijn, zoals de naam al doet vermoeden, de schitterende mozaïekvloeren die in de huizen zijn aangetroffen. De verschillende huizen werden genoemd naar de meest opvallende afbeelding die in het huis werd aangetroffen; respectievelijk het Huis van Dionysos, het Huis van Aion, het Huis van Theseus en het Huis van Orpheus. De huizen dateren van de 3e tot de 5e eeuw en waren eigendom van belangrijke functionarissen zoals een vroegere gouverneur van Pafos. Ze stellen personen en gebeurtenissen uit de Griekse mythologie voor. Op de mozaïeken in het Huis van Dionysos is de wijngod afgebeeld en in het Huis van Theseus is de klassieke held te zien, zwaaiend met zijn knots en oog in oog met de Minotaurus. Daarnaast is ook amfitheater Odeon te bezichtigen. Het   kleine   odeon   (amfitheater)   dateert van de 2de eeuw. Het werd gebouwd van grote,   fraai   afgewerkte   kalksteenblokken. Op het park staan ook de overblijfselen van een Frankisch kasteel, dat begin 13de eeuw werd gebouwd op de resten van een Byzantijns kasteel. In 1222 viel het ten prooi aan een aardbeving. Andere belangrijke monumenten zijn het asklepion, de agora, de ruïnes van de vroeg-christelijke Limeniotissa-basiliek en de Koningsgraven.

 

 

Vlakbij de haven van Kato Pafos. Tel: 26306217

 

Museum van de Myceense Kolonisatie van Cyprus

Op deze plek is een kleine nederzetting blootgelegd uit de 12de eeuw v.Chr., het einde van de late bronstijd. Hier vestigden de eerste (Myceense) Grieken zich, na de ondergang van de Myceense beschaving op het Griekse vasteland. Een klein museum belicht de Myceense kolonisatie van Cyprus. Het is gevestigd in een opvallend gebouw, naar een ontwerp van de vooraanstaande architect Andrea Bruno, hoogleraar aan de universiteit van Turijn.

 

Coral Bay, 9 km ten noorden van Pafos

 

Zuid-Cyprus: Limassol & Larnaka

 

Kourion

Foto: Stefano GerardiFoto: Stefano GerardiHet schitterend gelegen Kourion, een van de belangrijkste stadskoninkrijken van Cyprus, is een van de indrukwekkendste archeologische vindplaatsen van het eiland. Het magnifieke, gerestaureerde Grieks-Romeinse theater dateert oorspronkelijk uit de 2de eeuw v.Chr. en wordt tegenwoordig gebruikt voor muziek- en toneeluitvoeringen. Oud Kourion (of Curium) was een belangrijk centrum van de culturele, politieke en religieuze leven. Het was de thuisbasis van de eeuwenoude plek van het Heiligdom van Apollo en later de zetel van een christelijke bisschop. Van het Huis van Eustolios resteert onder meer een aantal prachtige  5de-eeuwse  mozaïekvloeren. Het was aanvankelijk een particuliere Romeinse villa, maar kreeg in het begin van onze jaartelling, na de aanleg van een complex baden, een openbare functie. De 5de-eeuwse basiliek was vermoedelijk de kathedraal van Kourion. Aan de noordzijde was een doopkapel aangebouwd. Het Huis van Achilles en het Huis van de Gladiatoren zijn genoemd naar de voorstellingen op hun prachtige mozaïekvloeren. In andere delen van de stad zijn resten van particuliere villa’s en het aan waternymfen gewijde Nymphaeum, een elegant Romeins bouwwerk, blootgelegd. Eén kilometer ten westen van Kourion ligt, aan de rechterkant van de weg naar Pafos, het stadion van Kourion uit de 2de eeuw. Het stadion bood plaats aan zesduizend  bezoekers  en  is  het  enige oude stadion dat op Cyprus is gevonden. Volgens archeologen vonden hier grootse evenementen als de pentathlon plaats. Kourion werd verwoest door twee katastrofisch aardbevingen in het begin van de 4e eeuw.

 

 

Aan de weg naar Pafos, 20 km ten westen van Limassol. Tel.: 25934250

 

Heiligdom van Apollon Ylatis

Apollon Ylatis was de god van het bosgebied en de  beschermer  van  Kourion.  Zijn  cultus werd in ere gehouden van de 8ste eeuw v.Chr. tot de 4de eeuw A.D. toen keizer Theodosius de Grote de oorlog verklaarde aan de heidenen. Dit heiligdom was een belangrijk religieus centrum en bestond uit de tempel van Apollo (deels gerestaureerd), ruimten voor pelgrims, de palaistra  (sportplaats),  een  badencomplex en een heilig terrein omgeven door een zuilengalerij zuilengang en gebruikt als locatie voor het worstelen. In een hoek van de palaestra is een fragment van een grote kleikruik te zien, die werd gebruikt voor de opslag van water voor de atleten . De overige gebouwen van het complex zijn pakhuizen en slaapzalen voor pelgrims. In het hart van het heiligdom was er een kleine tempel met een zuilenportiek, gewijd aan Apollo. De voorzijde van de tempel , met zijn twee zuilen , een fragment van de muur en de timpaan , is gedeeltelijk gereconstrueerd. Aardbevingen, de verspreiding van het christendom en de Arabische invallen speelden allemaal een rol in de vernietiging van het heiligdom. 

 

Langs  de weg naar Pafos, 21km van Limassol. 3 km ten westen van Kourion. Tel. 25991049 . Open van  09:00-17:00 dagelijks (om 06:00 april , mei , september en oktober , om 19:30 juni - augustus)

 

Opgravingen van Amathous

Amathous was een van de stadskoninkrijken van  Cyprus. Gelegen op een hoge heuvel ten oosten van Limassol zijn de stenen overblijfselen van de oude haven van Amathous te vinden. Volgens  de  mythologie  liet de Griekse held Theseus zijn zwangere echtgenote Ariadne hier achter om verzorgd te worden door lokale vrouwen. Amathous was de eerste stadstaat van het eiland en vormde tussen de 10e en 8ste eeuw v. Chr. een belangrijk commercieel centrum. In de loop der eeuwen werd het bewoond door Grieken, Feniciërs, Egyptenaren en joden. Na de komst van het christendom op Cyprus, stichtte St Tychon hier een kerk en werd de eerste bisschop van Amathous. Hij werd de patroonheilige van de stad. De stad bestond tot de 7e eeuw toen het koninkrijk samen met andere kustcentra werd verwoest door de Arabische invallen. Later werd het terrein gebruikt als een steengroeve; enorme stenen werden voor gebruik in de bouw van het Suez-kanaal vervoerd naar Egypte. Het best bewaarde deel is de agora (markt), met een tiental kolommen. In het gedeelte ten noorden zijn delen van het aquaduct systeem teruggevonden. Op de top van de heuvel was de acropolis, met tempels voor Aphrodite en Hercules, waarvan de overblijfselen nog te zien. Ook twee enorme stenen vazen, de grootste ooit ontdekt, werden hier gevonden. Eén ervan is te zien in het Louvre in Parijs. Amathous ligt op de Aphrodite-route.

 

11 km ten oosten van het centrum van Limassol. Dagelijks open: 08:00-17:00 (In april, mei, september en oktober vanaf 06:00, in juni – augustus open tot 19:30)

 

Opgravingen van Kition

Ook Kition is een oud stadskoninkrijk van Cyprus.Hier zijn overblijfselen van het stadskoninkrijk Kition uit de 13de eeuw v.Chr. blootgelegd: stukken van immense muren, bestaande uit gigantische blokken steen, alsmede resten van een complex van vijf tempels. Vlakbij liggen de overblijfselen van de oude haven. Kition was een belangrijk  handelscentrum.  Interessant zijn de afbeeldingen van schepen die in de muren van gebouwen zijn geëtst. Kition ligt op de Aphrodite-route.

 

Ca. 500 m van het Archeologisch Districtsmuseum Tel.: 24304115

 

Choirokoitia

Foto: Stefano GerardiFoto: Stefano GerardiDe opgravingen van de circa negenduizend jaar oude nederzetting Choirokoitia staan sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Deze nederzetting wordt omgeven door een stenen muur en is éen van de oudste nederzettingen op Cyprus. Desondanks is de neolithische nederzetting relatief goed behouden gebleven. Dankzij de opeenvolgende stadia van bebouwing biedt Choirokoitia   waardevolle   informatie   over het leven op Cyprus gedurende de gehele neolitische periode. Bij de opgravingen zijn vijf woningen gereconstrueerd met gebruik van traditionele  bouwmaterialen  en  -methoden. Veel van de items die hier gevonden worden nu tentoongesteld in het Cyprus Museum in Nicosia. Veel van de door archeologen ontdekte huizen bevatten ondergrondse graven, inclusief geschenken en persoonlijke bezittingen. De doden werden begraven met een grote steen om hun borst om te voorkomen dat zij terug zouden keren onder de levenden. De bevolking, op haar hoogtepunt zo’n 2000 mensen, vormden een goed georganiseerde agrarische gemeenschap. Ze verbouwden op de vruchtbare bodem, ontwikkelde een effectieve manier van jagen, sponnen, en produceerde kleibeeldjes en andere voorwerpen. Onder de voorwerpen die door archeologen zijn gevonden zitten onder meer een vuurstenen, sikkels, messen, stenen vazen, schelpen kettingen voor vrouwen en primitieve driehoekige vruchtbaarheid goden.  De nederzetting werd plotseling verlaten, en vervolgens opnieuw bevolkt rond 4500 v. Chr. Deze latere bewoners introduceerden kleipotten, waarvan sommige zijn opgegraven. 

 

 

32 km ten zuidwesten van Larnaka, 40 km van Limassol  en 48 km ten zuiden van Nicosia. Tel.: 24322710. Openingstijden: in april, mei, september en oktober open van 08.00 tot 18.00, in juni – augustus dagelijks geopend van 08.00 tot 18.30, in november- maart dagelijks van 08.00 tot 17.00

 

Kalavasos Tenta

De neolitische nederzetting Tenta ligt vlakbij het  dorp  Kalavasos  en  dateert  uit  7000 v.Chr. De nederzetting is overdekt door een moderne, tent-achtige structuur. Het is kleiner dan het naburige Choirokoitia en wordt omringd door een verdedigingsmuur. 

 

40 km ten zuidwesten van Larnaka en 2,5 km ten noorden van de weg tussen Nicosia  en Limassol

 

Centraal-Cyprus: Nicosia

 

Koningsgraven van Tamassos

Tamassos was een welvarend stadskoninkrijk, dat bekend stond om zijn kopermijnen, vlakbij het dorp Politiko. Tamassos werd gesticht door Trakofryges van Klein-Azië, ongeveer 4000 v. Chr. Opgravingen hebben de Koningsgraven aan het licht gebracht (die allang geplunderd waren), alsmede de koperwerkplaatsen en een aan de godin Aphrodite Astarte gewijde tempel. Indrukwekkend zijn ook de zes enorme kalkstenen beelden uit de 6de eeuw v.Chr. die hier werden gevonden. Ze zijn te zien in het Cyprus Museum in Lefkosia. Tamassos ligt op de Aphrodite-route.

 

In het dorp Politiko, 20 km ten zuidwesten van Nicosia. Tel.: 22622619

 
 
 
 

Brochure

Brochure aanvragen Cyprus

© 2022 Cyprus.nu | Developed by SamCreates