Brochure

Brochure aanvragen Cyprus

Religie

Religie door de eeuwen heen

Foto: flickr.com/CTO-ZurichFoto: flickr.com/CTO-ZurichDe eerste belangrijke religieuze stroming die Cyprus kent is het Grieks-Orthodoxe christendom. De apostelen Paulus en Barnabas hebben een belangrijke rol gespeeld in de verchristelijking van het eiland.  Cyprus was hiermee één van de eerste eilanden die door een christen werd bestuurd. Vanaf 431 is de Cypriotische-orthodoxe kerk autocefaal en staat zij dus los van de Grieks-orthodoxe kerk. Er zijn echter veel overeenkomsten en beiden maken onderdeel uit van de oosterse orthodoxen. De Cypriotische-orthodoxe kerk wordt geleid door een aartsbisschop, met een zetel in Nicosia. Naast dit aartsbisdom kent Cyprus nog vijf bisdommen. Vanaf 1571 begon ook een tweede religie een zeer belangrijke  rol te spelen; de islam. Met overheersing van de Ottomanen op Cyprus werd het eiland Islamitisch en bekeerden veel Cyprioten zich. Er zijn ook in alle grotere steden op Cyprus moskeeën te vinden, een duidelijk overblijfsel van de voormalige Turkse gezaghebbers. De jaren 60 van de vorige eeuw betekende weer een verschuiving terug naar het christendom, mede dankzij de benoeming van Cyprus als Britse kroonkolonie. 


Naast kerken spelen ook kloosters een belangrijke rol binnen de orthodoxe kerk. Veelal zijn deze kloosters gebouwd op ontoegankelijke rotsen of groene bergen. Het doel van deze kloosters is om de monniken dichter bij God te brengen en verder verwijderd van de verleidingen van het aardse bestaan. Eén van de bekendste kloosters van Cyprus is het Kykkos-klooster. Het is een koninklijk klooster dat gebruikt wordt als bedevaartsoord voor de eilandbewoners. Daarnaast zijn ook de kloosters Stavrovouni en Machairas indrukwekkend te noemen. Deze kloosters belichamen het oude Byzantijnse Rijk en blijven de geest van het lang vergane Rijk voortzetten door middel van prachtige fresco’s en het strenge regime binnen de kloostermuren. 
 

Door de eeuwen heen is er veel religieus erfgoed verloren gegaan door buitenlandse overheersers, oorlogen of natuurverschijnselen. Meerdere opgravingen op Cyprus laten restanten zien van indrukwekkende vroegchristelijke basilieken, die het overnamen van het tot dan toe overheersende heidendom tot het christendom staatsgodsdienst werd.

 

Religie vandaag de dag

Kykkos klooster. Foto: flickr.com/CTO-ZurichKykkos klooster. Foto: flickr.com/CTO-Zurich

In 1974 werd Cyprus opgedeeld in een Grieks-Cypriotisch deel (het zuiden) en een Turks-Cypriotisch deel (het noorden) na een inval van het Turkse leger. Dit betekende ook opdeling van de twee belangrijkste religies op het eiland. Turks-Cyprioten vluchtten massaal naar het noorden, terwijl de Grieks-Cypriotische bevolking juist richting het zuiden trok. Sindsdien is Cyprus Cypriotisch-orthodox terwijl het enkel door Turkije erkende Noord-Cyprus een Islamitisch land is. Daar hebben de kerken enkel een toeristische functie of zijn ze verbouwd tot moskee. Voor ongeveer 4% bestaat Cyprus uit andere religies, voornamelijk aanhangers van de Armeense Kerk en Maronieten.
Religie speelt zowel in het noorden als het zuiden een belangrijke rol in het leven van de Cyprioten. In de grotere steden is het normaal om orthodoxe priesters tegen te komen op straat in lange, zwarte gewaden. Nog ieder jaar worden er in Cyprus kerken bijgebouwd, maar Cyprus kent ook talloze prachtige oude Byzantijnse kerken die zeker een bezoekje waard zijn. Met name in het Troodos gebergte wemelt het van de oude kerkjes met kleurrijke fresco’s en indrukwekkende iconen. Vele van hen hebben zelfs een plek bemachtigd op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Kerken en kloosters zijn in het algemeen vrij te bezoeken, zolang men schouders en knieën bedekt. 

 

 

In de meeste kerken is het verboden om foto's te maken. De belangrijkste orthodoxe diensten worden gehouden op zaterdagavond en zondagochtend en duren  twee tot drie uur.

 

Meer over de kerken en moskeeën op Cyprus.

 
 
 

Brochure

Brochure aanvragen Cyprus

© 2022 Cyprus.nu | Developed by SamCreates